Forside   Nyheiter   Om oss   Referanseprosjekt   Utstyr   Bildearkiv   Ledige stillinger   Kontakt oss  
 
  Kontaktinformasjon:

Hirth Himle Entreprenør AS
Dalsmoen 85
5709 Voss
Org.nr: 896 803 212
 
Asbjørn Himle : 480 68 197
Roald Himle : 957 88 000               
Kristian Øvsthus : 911 13 805
 

Hirth Himle Entreprenør AS er ei entreprenørverksemd som driv med alt innanfor graving og sprenging.
Firmaet vart starta av Odd Hirth Himle i 1970 , som Odd Hirth Himle Entreprenør. Han starta  med ein traktorgravar der hoved drifta var nydyrking , samt grøfte graving for bønder. Etter kvart utvida både bedrifta og kompetansen seg . På 1980 talet vart traktorgravaren skifta ut med beltemaskiner i ulike storleikar og arbeidet utvida seg til å dreia seg om boring , sprenging, bygging av skogsbilvegar og VA grøfter.
Frå 1990 talet og fram mot 2011 vart det eit entreprenør selskap , med 3 tilsette som tok på seg eit breidt spekter av oppdrag.
 
Asbjørn Himle , son til Odd Hirth Himle , tok i 2011 over drifta . Då vart navnet endra til Hirth Himle Entreprenør AS. Her utvidar drifta seg kvart år fram mot 2014, der det  no er 8 tilsette som driv med graving, boring og sprenging.
Spisskompetanse på VA-grøfter for Jordalen Entreprenør AS, Staren AS og Vassbakk og Stol AS , og spesial graving i vanskeleg terreng.
Muring , riving , boring , sprenging, tomte graving , samt masse transport , maskin frakt og anna arbeid som fell seg inn under graving og transport.
Hirth Himle Entreprenør AS har i dag sentralgodkjenning for tiltaksklasse 2.
 
Med over 40 års erfaring er Hirth Himle Entreprenør AS eit sikkert valg.
 
 
          Rediger