Hirth Himle Entreprenør AS Miljøfyrtårn sertifisert bedrift
Med målretta miljøarbeide vil Hirth Himle Entreprenør AS kontinuerlig redusera fare for å forvolda skade på det ytra miljø så som luft, planteliv, mennesker og dyr.

Vårt daglege virke gjer at sikkerheit er i hovedfokus hjå alle i organisasjonen Hirth Himle. Våre ansatte skal alltid føle seg trygg på arbeidsplassen sin. Det gjennomførast slik at det tilfredsstillar alle relevante lovar og forskriftar for sikkerheit og miljø.

Dette vil styra vår produksjon, avfallsbehandling, bruk av råmaterialar og naturressursar ved våre anlegg, verkstad og administrasjon.

Så ved å ta vare på helsa og sikkerheiten til dei ansatte og ved å drifta så miljøvenleg som mogleg,  sparar vi ikkje berre miljøet og naturen, da gjer også at vi kan driva bedriften betre økonomisk.

Vi skal så langt det er mogleg, setta oss målbare miljømål gjennom registreringar av vernerundar, antall avvik, korrigerande tiltak og RUH.