Me anser berekraftig utvikling og fokus på ytre miljø, som eit naturleg samfunnsansvar me har som profesjonell aktør.

Anleggsbransjen som me tilhøyrer har eit særdeles ansvar for å ta hensyn. Det gjelde klima, naturen og fauna der med jobbar, og ikkje minst våre ansatte og samfunnet rundt oss .

Å vera med å byggja ei framtid for dei som kjem etter oss er viktig.

Me er opptekne av vårt CO2-fotavtrykk og dette gjenspeglar seg i vårt arbeid med eksemplar som gjenbruk av asfalt, og massehandtering for å forsøka unngå unødig transport.

I 2019 vart Hirth Himle Entreprenør miljøfyrtårnsertifisert.

FNs BEREKRAFTSMÅL

Me er svært opptekne av vårt samfunnsansvar som entreprenør. Under ser du nokre døme på FNs Berekraftsmål som er forankra i vår organisasjon.