KONTAKT OSS FOR TILBUD OG BEFARING

Vi har spisskompetanse på natursteinsmuring. I tillegg utfører vi vegbygging, plastring, drenering, tomtegraving, spesial graving i vanskelege terreng, boring, sprenging, riving og VA-grøfter.

Samt massetransport, maskinfrakt og anna arbeid som fell seg inn under graving og transport. Hirth Himle Entreprenør AS har i dag sentralgodkjenning for tiltaksklasse 3 i fleire fagfelt.

Kristian Øvsthus

Dagleg ledar
Mobil: 911 13 805 E-post: Kristian@hirth-himle.no

Jostein Mjelstad

Avdelingsledar Bergen
Mobil: 406 93 603 E-post: jostein@hirth-himle.no

Daniel Stana

Avdelingsledar Voss
Mobil: 480 31 833 E-post: Daniel@hirth-himle.no